Zaznacz stronę

Czynniki wpływające na prawidłowy rozwój dziecka  Dziecko to niedorosły człowiek: od urodzenia do wieku młodzieńczego. Według polskiego prawa dziecko staje się dorosłym w momencie osiągnięcia pełnoletności . Według innej definicji dziecko to również syn lub córka rodziców, bez względu na wiek i stopień dojrzałości. Prawidłowy rozwój dziecka, jego tempo i rytm zależą od wielu czynników. Najistotniejsze są te o charakterze biologicznym i środowiskowym.

Za najważniejsze uznaje się te przekazane genetycznie z czynników biologicznych, natomiast z czynników środowiskowych, są to różnorodne oddziaływania rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej, czyli najbliższe kręgi społeczne, w których funkcjonuje dziecko. Czynniki biologiczne i środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane. Gdy dziecko rośnie i dojrzewa, jego funkcje się doskonalą, dzięki czemu może wykonywać coraz bardziej złożone i trudniejsze czynności. Ten proces zachodzi poprzez oddziaływanie ludzi lub przedmiotów znajdujących się najbliższym otoczeniu.

Rodzice dają dziecku niezbędne warunki do rozwoju, dzięki czemu może ono wykorzystywać wrodzoną w każdym człowieku aktywność, poprzez reakcję na bodźce zewnętrzne. Działanie mobilizuje dziecko do wykonywania nowych czynności, szukania nowych sytuacji i rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. Dlatego nie wolno dziecka blokować i dać mu się rozwijać, pokazując codziennie nowy kawałek świata :) Największy wpływ z czynników środowiskowych ma rodzina.

W domu dziecko żyje cały czas dopóki nie pójdzie do przedszkola, całkowicie nowego świata. To w domu dziecko kształtuje swoją osobowość, poprzez opiekę i atmosferę tam panującą. Rodzice są wzorem dla swoich dzieci, to oni zaspokajają jego potrzeby, odpowiadają na pytania, służą pomocą i radą, oraz uczą jak się zachowywać i postępować. Jeżeli dziecku w pierwszych latach życia zabraknie właściwej opieki rodziny, może się ono gorzej rozwijać fizycznie i psychicznie. Rolą rodziców jest przeciwdziałanie ubocznym skutkom tych problemów.

Prawidłowy rozwój dziecka w okresie niemowlęcym

Okres zwany niemowlęcym trwa od początku drugiego miesiąca do końca pierwszego roku życia. Charakterystyczną cechą jest bardzo szybkie wzrastanie dziecka. Gdy dziecko ma już pięć miesięcy, waży około 2 razy więcej, niż gdy się urodziło, a gdy ma rok, waży 3 razy więcej. Waga zwiększa się przede wszystkim przez odkładanie się tłuszczu w tym wieku. Natomiast co do wzrostu, to w pierwszym roku zwiększa się o około 25 cm. prawidłowy rozwój dzieckaPrawidłowo rozwijającemu się dziecku powiększa się również obwód główki, która przy urodzeniu ma w obwodzie około 35 cm, a pod koniec roku ma już około 50 cm. Główka zwiększa się przez zwiększanie się objętości mózgu. Znacznie wolniej rośnie tułów i kończyny. Około 20 miesiąca następuje stopniowe doskonalenie się funkcji i narządów. Zaczynają sprawniej funkcjonować zmysły dziecka, co pozwala mu na samodzielne odbieranie wrażeń z otaczającego je świata. Wzrok i dotyk dominują w tym wieku nad słuchem, smakiem i węchem.

 • Dwumiesięczne niemowlę reaguje na głos, uśmiecha się i zaczyna wodzić wzrokiem.
 • W trzecim miesiącu dziecko gaworzy, dobrze podnosi główkę, leżąc na brzuszku.
 • Między piątym, a szóstym zaczyna chwytać przedmioty dłonią i samo potrafi przewrócić się na brzuszek.
 • W drugim półroczu obserwujemy początki rozwoju mowy. Najpierw są to pojedyncze sylaby, potem pojedyncze słowa, takie jak mama, tata, daj. Po okresie niemowlęcym zaczyna mówić zdaniami. Na ogół dziewczynki zaczynają mówić trochę wcześniej niż chłopcy. Rozwój mowy jest najlepszym dowodem dojrzałości i sprawności ośrodkowego układu nerwowego.
 • W siódmym próbuje siadać.
 • W dziewiątym chwyta już zabawki.
 • Pomiędzy 10 a 12 zaczyna stawać na nogi, a próbę samodzielnego chodzenia podejmuje na przełomie pierwszego i drugiego roku życia.

Podane wyżej „terminy” wykonywania poszczególnych czynności nie mogą być traktowane sztywno. Są niemowlęta, które nieco później pokazują swoje umiejętności i są też takie, które już w 10 miesiącu zaczynają chodzić. Niemowlęta lżejsze, a więc mające wagę w normie lub nieco poniżej normy, siadają i wstają wcześniej niż duże i ciężkie.

Prawidłowy rozwój dziecka dwuletniego

Drugi rok życia dziecka to początek okresu poniemowlęcego. Obserwuje się zwolnienie przyrostu wagi przy nadal szybko postępującym wzroście. Proporcje ciała zmieniają się – sylwetka dziecka ulega wyszczupleniu. Pierwsze kroki dziecka są krótkie, nieregularne, brak im koordynacji. U dziecka dwuletniego zauważa się wyraźne wydłużenie kroku, lepszą koordynację, równowagę, zanik przyruchów i niższe unoszenie stóp podczas chodzenia. Prawidłowy rozwój fizyczny dziecka dwuletniego.

prawidłowy rozwój dziecka W tym wieku dziecko jest bardzo aktywne ruchowo, zaczyna wchodzić po schodach, oczywiście na czworaka, lub trzymając się poręczy i dostawiając nogę do nogi oraz próbuje biegać. Dziecko w tym wieku jest bardzo aktywne i z chęcią poznaje świat, nabywa doświadczenia. Często zdarzają się wtedy małe wypadki, potłuczenia i płacz, ale to normalne w tym wieku. Umysł dziecka nabiera większej wyobraźni, osiągnięcia rozwojowe można zauważyć, podczas zabawy klockami.

Dziecko w tym wieku zacznie unosić budowlę, stawiając klocek jeden na drugim, lub ustawiając je jeden za drugim budując pociągi. Z wiekiem wyobraźnia i rozwój umysłowy się zwiększa co można zauważyć, gdy dziecko ma około 30 miesięcy i zacznie budować domki :)

Prawidłowy rozwój dziecka poprzez poznawanie otaczającego go świata

Dwulatek jest bardzo ciekawski, wszystko go interesuje. Ulubione zabawy polegają na budowaniu klocków, burzeniu wież, wkładaniu i wyjmowaniu mniejszych elementów z większych pojemników, mazaniu ołówkiem (nie tylko na kartce, ale też po ścianach i meblach), darciu i zgniataniu papieru. Dziecko testuje rzeczywistość, np. rozrzuca zabawki dookoła albo celowo upuszcza przedmioty z wysokości, obserwując, co się z nimi stanie. W tym czasie następuje rozwój inteligencji sensoryczno-motorycznej, czyli dziecko poznaje świat za pomocą zmysłów i ruchów.

Prawidłowy rozwój dziecka w mowie

W drugim roku życia dziecko czyni znaczne postępy w opanowaniu języka i posługiwaniu się nim w różnych celach. Wymawia słowa, popełniając wiele zniekształceń fonetycznych. Jego wypowiedzi mają początkowo formę holofraz, czyli wypowiedzi jednowyrazowych. Mowa dziecka jest ściśle związana z jego działaniem i zrozumiała w połączeniu z rozgrywającą się sytuacją.

Język służy wyrażaniu potrzeb i wywieraniu wpływu na słuchaczach. Prawidłowy rozwój dziecka w społeczeństwie Gdy dziecko ma już dwa lata, będzie zabierane przez rodziców np. na plac zabaw, a tam będą też inni rówieśnicy. W tym wieku interakcje społeczne ograniczają się do spojrzeń i zachowań społecznych, będących oznaką zainteresowania. Dziecko bawi się w to samo co inne dzieci, ale samotnie. Dwulatek reaguje na wszystko bardzo emocjonalnie, ale nie potrafi kontrolować swoich emocji – niezadowolenie i brak cierpliwości wyraża krzykiem, płaczem, rozdrażnieniem, uderzaniem główką o łóżeczko lub poduszkę. Radość manifestuje uśmiechem i żywiołowością zachowania.

Okres dwóch lat to także czas buntu i negatywizmu dziecka. W tym czasie pojawiają się też pierwsze lęki, np. przed hałasem, ciemnością, zwierzętami, nieznanymi miejscami, przebywaniem samemu. Strach stanowi naturalną reakcję szkraba. Należy zadbać o poczucie bezpieczeństwa dziecka, przytulić, kiedy płacze i uspokoić.

Prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny to dla dziecka czas intensywnego rozwoju ruchowego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Charakterystyczne dla  tego okresu są intensywny rozwój sprawności motorycznych, znaczące osiągnięcia w rozwoju orientacji w przestrzeni, postępy w myśleniu opartym na wyobrażeniach, tworzenie się umysłowej reprezentacji oraz zmiany w kontaktach z rówieśnikami.

Dziecko rozwija swoje zdolności w funkcji psychicznej( zwiększenia pamięci, skupienia uwagi), w funkcjach sprawnościowych i komunikowaniu się z innymi dziećmi, taki właśnie jest prawidłowy rozwój dziecka. W tym wieku dziecko wyraźnie się zmienia, następuje wydłużenie ciała, wskutek szybkiego wzrostu kończyn. Zachodzą również wyraźne zmiany w doświadczeniu logiczno-matematycznym. Dziecko zaczyna orientować się w przestrzeni i czasie.

Prawidłowy rozwój dziecka sześcioletniego

prawidłowy rozwój dziecka Dziecko zaczyna interesować się światem przyrody, roślin i zwierząt, a także zjawiskami życia społecznego, czyli pracą ludzką. Poznaje coraz więcej przedmiotów i zapamiętuje informacje o bliższym i dalszym otoczeniu. To jest ten wiek, w którym dziecko jest już silniejsze i bardziej wytrwałe, uwielbia nabywać nowej wiedzy i doświadczenia.

Świetnie przystosowuje się do pracy w zespole i z uśmiechem na twarzy ucina sobie pogawędki z rówieśnikami, jak również uczestniczy w pełnym skupieniu na zajęciach matematycznych i przyrodniczych. Ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest nadal zabawa. Zabawy sześciolatków są bardziej dojrzałe, organizowane są w zespołach z podziałem ról i funkcji. Rozwijają się gry i zabawy dydaktyczne: umysłowe i ruchowe, co bardzo dobrze wpływa na prawidłowy rozwój dziecka.

Dzieci w tym wieku obdarzone są bujną wyobraźnią. Potrafią one nawet zmyślać rozmaite fakty i zdarzenia, które nie zachodziły w rzeczywistości, przeżywają czytane im bajki lub opowiadania tak, jakby działo się to naprawdę, a w zabawach tematycznych identyfikują się czasem z fantastycznymi postaciami z takich bajek i baśni. Dziecko zachowuje się niekiedy jakby żyło w innym świecie, ożywia martwe przedmioty (animizm), kształtuje rośliny i zwierzęta na podobieństwo człowieka.

 

Magia Nauki

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

 • PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 • czynniki wpływające na rozwój dziecka
 • czynniki wplywajace na rozwoj dziecka
 • czynniku warunkujace prawidłowy rozwój dzieci
 • czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka